Účelem tohoto dokumentu je informování subjektů osobních údajů (např. odběratelů, návštěvníků
webových stránek), že společnost UNITED BAKERIES a.s. jednoznačně respektuje význam ochrany
osobních údajů a potřebu jejich zabezpečení. UNITED BAKERIES a.s. zároveň ujišťuje veřejnost o
zákonnosti svých postupů a zavazuje se vyvinout maximální úsilí k ochraně soukromí subjektů v rámci
požadavků stanovených právními předpisy.

Základem pro ochranu osobních údajů je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákon č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů. Tyto právní předpisy navíc UNITED BAKERIES a.s. doplňuje o interní
pravidla ochrany osobních údajů.


Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je UNITED BAKERIES a.s., IČO 28976231, se sídlem na adrese Praha
5, Pekařská 1/598, PSČ 155 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 15638. Společnost UNITED BAKERIES a.s. je členem koncernu AGROFERT, řízeného
společností AGROFERT, a.s., IČO 26185610, se sídlem na adrese Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00
Praha 4.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je GDPR Solutions a.s. IČO 06100091, se sídlem Opletalova
921/6, 110 00 Praha 1. Pověřence je možné kdykoli kontaktovat na emailové adrese
jmares@gdprsolutions.cz.


V jakém vztahu jste ke společnosti UNITED BAKERIES?

1) Odběratelé

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění vzájemného smluvního vztahu. Dále dochází ke
zpracování Vašich osobních údajů na základě zákonné povinnosti. Taktéž Vaše osobní údaje
zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu a našeho oprávněného zájmu.

Účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme

a) Uzavření smlouvy
b) Plnění smlouvy a s tím související úkony (vedení účetních záznamů, vymáhání smluvních
nároků aj.)
c) Používání souborů cookies na našich webových stránkách
d) Zasílání obchodních sdělení
e) Vedení účetní agendy

Komu předáváme Vaše osobní údaje

V případě nezbytnosti mohou být Vaše osobní údaje předány pověřeným zpracovatelům či
příjemcům. Případné předání a následný právní vztah včetně odpovědnosti je upraven buď smluvně
nebo zákonem. Zpracovateli mohou být například dopravní společnosti nebo poskytovatele IT služeb.
Příjemci pak mohou být zejména orgány veřejné moci, kdy je předání těmto subjektům požadováno
zákonem. K předání osobních údajů do třetích zemí nedochází.

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

Doba zpracování se váže na právní základ a účel zpracování. Pokud Vaše údaje zpracováváme na
základě zákonné povinnosti, pak je doba zpracování určena daným právním předpisem. Pokud Vaše
osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, k ukončení zpracování dojde při odpadnutí
daného účelu nebo po Vašem odvolání souhlasu. Podobně je tak tomu u právního titulu oprávněného
zájmu, kdy k ukončení zpracování dojde při odpadnutí účelu takového zpracování. V případě
zpracování založeného na plnění smlouvy zpracováváme osobní údaje po dobu 5 let po ukončení
smluvního vztahu.

2) Zaregistrovaný uživatel našeho eshopu

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje nezbytné k založení účtu, vyřízení Vašich objednávek a úkonů s tím spojených
zpracováváme na základě smlouvy. Dále můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zlepšení
námi poskytovaných služeb na základě našeho oprávněného zájmu. Na základě stejného titulu Vám
můžeme také zasílat cílené nabídky našich služeb. Zasílání těchto nabídek ovšem můžete kdykoliv
odmítnout. Vaše osobní údaje také zpracováváme na základě nám uložené zákonné povinnosti (např.
vedení účetních záznamů).

Účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme

a) Založení účtu a poskytování služeb s ním spojených
b) Zlepšování kvality poskytovaných služeb
c) Vedení účetní agendy

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

Doba zpracování se váže na právní základ a účel zpracování. Pokud Vaše údaje zpracováváme na
základě zákonné povinnosti, pak je doba zpracování určena daným právním předpisem. Pokud na
základě právního titulu oprávněného zájmu, pak Vaše osobní údaje zpracováváme do doby odpadnutí
účelu takového zpracování. V případě zpracování založeného na plnění smlouvy zpracováváme
osobní údaje po dobu 5 let po ukončení smluvního vztahu.

3) Adresát obchodních sdělení

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

V případě, že jste náš stálý zákazník, Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho
oprávněného zájmu. Takové zasílání obchodních sdělení ovšem můžete samozřejmě odmítnout skrze
kontaktování nás na emailové adrese uvedené v každém obchodních sdělení. Dále Vám můžeme
obchodní sdělení zasílat na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním.

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje

a) Zasílání obchodních sdělení

Komu předáváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nepředáváme třetím stranám, vyjma případů, kdy
pro rozesílání využíváme služeb externích společností, které při rozesílání postupují podle našich
pokynů a provádějí ho v náš prospěch.

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

Doba zpracování se váže na právní základ a účel zpracování. Kontaktní údaje pro účely zasílání
obchodních sdělení zpracováváme po dobu, než vyjádříte se zasíláním nesouhlas. Poté budeme po
přiměřenou dobu zpracovávat Vaše základní údaje dokládající oprávněnost takového zasílání, nejdéle
však po dobu 3 let.

4) Návštěvníci webových stránek/eshopu – Cookies

Naše webové stránky vypecenyodkolek.cz (dále také jako,,web‘‘ nebo ,,webové stránky‘‘) používají soubory cookies.

CO JSOU TO COOKIES?

Cookies jsou malé datové soubory, které se mohou při návštěvě webu uložit na Vaše zařízení. Informace uložené v souborech cookies mohou být vráceny našim serverům a my s nimi můžeme dále pracovat, pokud nám k tomu udělíte souhlas nebo pokud budeme disponovat jiným právním titulem pro takové zpracování.

ÚČELY VYUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

V rámci našeho webu používáme cookies prvních a třetích stran. Náš web využívá soubory cookies pro následující účely – zajištění funkčnosti webu, statistické/analytické informace o využívání našeho webu a přehrávání obsahu ze sociálních sítí. 

Technicky nezbytné cookies

Cookies pro nezbytné technické účely zajišťují funkčnost našich webových stránek. Bez nich bychom nebyli schopni zajistit jejich plynulý chod. Proto můžeme tyto soubory cookies uložit na Vaše zařízení bez Vašeho souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu.

Statistické/analytické cookies

Statistickým, resp. analytickém účelem se v případě našich webových stránek rozumí především sledování návštěvnosti našeho webu, kolik času na něm strávíte, zda jej sledujete na počítači, tabletu atd. Díky těmto cookies získáváme přehled o používání našich webových stránek, které následně můžeme na základě těchto informací optimalizovat. Pro ukládání statistických, resp. analytických souborů cookies na Vaše zařízení potřebujeme Váš předem udělený souhlas.

Pro tyto účely využíváme služeb Google Analytics. Zásady ochrany osobních údajů služby Google Analytics si můžete přečíst zde.

Sociální sítě

Na našem webu se nachází odkazy nebo přímo obsah ze sociální sítě Youtube. Pokud se rozhodnete udělit souhlas se zpracováním těchto souborů cookies, sociální síť Youtube bude moct sledovat Vaši aktivitu v souvislosti s jejím obsahem, který prostřednictvím našeho webu využijete (např. pokud si na našem webu přehrajete video z Youtube, bude mít tato sociální síť přístup ke statistickým informacím souvisejícím s takovým přehráním). Zásady ochrany soukromí sociální sítě Youtube naleznete zde.

POUŽÍVANÉ SOUBORY COOKIES NAŠÍM WEBEM

NÁZEVDOMÉNAEXPIRACEPOPIS
cc_cookievypecenyodkolek.cz182 dníSlouží k zapamatovaní přednastavených cookies
_gavypecenyodkolek.cz2 rokyID používané k identifikaci uživatele
_gidvypecenyodkolek.cz24 hodinID používané k identifikaci uživatelů po dobu 24 hodin po poslední aktivitě
_gatvypecenyodkolek.cz1 minutaPoužívá se ke sledování počtu požadavků serveru Google Analytics při používání Google Tag Manager

SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM SOUBORŮ COOKIES

Souhlas s využíváním statistických cookies nám udělujete skrze vyskakovací cookies lištu. Tato lišta by se Vám měla zobrazit při první návštěvě našich webových stránek. Nastavení cookies lišty a tedy i (ne)udělení souhlasu můžete případně kdykoliv změnit zde.

ZAKÁZÁNÍ/ODSTRANĚNÍ SOUBORŮ COOKIES

Ukládání některých souborů cookies na Vaše zařízení můžete předem zakázat, a to prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. Stejným způsobem pak můžete i veškeré či pouze vybrané soubory cookies odstranit. V případě, že odstraníte i nezbytné soubory cookies uložené naším webem, se Vám při další návštěvě našeho webu opět zobrazí vyskakovací cookies lišta.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

 1. Právo na přístup k osobním údajům. Toto právo je poskytováno na základě Vaší žádosti.
  Máte právo po nás požadovat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, které
  kategorie údajů se zpracování týká, spolu s účelem, pro který jsou zpracovávány a dobou, po
  kterou se tyto údaje zpracovávají. K těmto údajům Vám na žádost bude umožněn přístup či
  bezplatná kopie zpracovávaných údajů. Tento přístup Vám umožňuje kontrolu, že s Vašimi
  údaji není nakládáno nezákonným způsobem.
 2. Právo na přesnost osobních údajů. My jako správce jsme povinni přijmout opatření,
  abychom zpracovávali Vaše přesné a aktuální údaje. Součástí toho je i Vaše právo informovat
  nás o změně Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
 3. Právo být zapomenut neboli právo na výmaz. Toto právo Vám dává možnost požadovat,
  abychom vymazali Vaše osobní údaje a nadále je neuchovávali, pokud zde nebude jiná
  zákonná překážka. Pokud by k takové výjimce došlo, jsme povinni Vás informovat ve lhůtě 1
  měsíce.
 4. Dále máte v rámci zpracování osobních údajů právo na přenositelnost. Toto právo Vám
  umožňuje přesouvání či předávání Vašich osobních údajů mezi různými správci osobních
  údajů.
 5. Nařízení GDPR Vám dává právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V
  případě vznesení námitky přestaneme zpracovávat Vaše údaje, dokud neprokážeme, že Vaše
  osobní údaje zpracováváme legitimně.
 6. Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním, pakliže je zpracování Vašich osobních
  údajů založeno na tomto právním titulu. Pokud tento souhlas odvoláte a nebude existovat
  jiný právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů u daného účelu, přestaneme tyto
  osobní údaje zpracovávat.
 7. Podle Nařízení GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, jestliže se domníváte,
  že v rámci zpracování jsme porušili právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů. Tímto
  dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00
  Praha 7.
 8. Máte právo nebýt subjektem rozhodnutí, které bylo založeno výhradně na automatizovaném
  zpracování, včetně profilování. Toto právo se nevyužije, pokud je takovéto zpracování
  nezbytné k uzavření či plnění smlouvy mezi Vámi jakožto subjektem údajů a námi jakožto
  správcem. Dále toto právo nelze využít, pokud jste k tomuto rozhodnutí dali výslovný
  souhlas, nebo pokud je toto zpracování povoleno právem Unie nebo členského státu, které
  se na nás jakožto správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu
  práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů.
  U komplikovanějších případů je možné, že po Vás budeme požadovat zaplacení nákladů, které souvisí
  s vyřízením uplatnění Vašeho práva, zejména pokud tyto náklady přesáhnou běžný rozsah naší
  činnosti.

ZMĚNA TÉTO INFORMACE

Upozorňujeme Vás, že i přes to, že se pro dosažení vysoké míry ochrany Vašich osobních údajů
snažíme o vysokou míru konzistence při jejich zpracování, je možné, že tato informace bude
v budoucnu aktualizována či měněna. V takovém případě se bude zpracování osobních údajů vždy
řídit aktuální informací o zpracování osobních údajů. Prosíme Vás, abyste se o postupech zpracování
pravidelně informovali. Děkujeme.